Operational management

Dragintra offers tailor made Fleet & Mobility management solutions based on the following services: external fleet management, mobility budget management, CO² reduction program…
Read More…

Purchasing support

The Dragintra Fleet & Process Scan (developed in-house) generates an overview of well-founded and realistic process enhancement and cost cutting options. As an external party Dragintra…
Read More…

Fleet Pack® software

Originating from a company focused on professional solutions for Fleet and Mobility management, this user friendly web based application is the ideal tool for the proactive and online management of your vehicle fleet…
Read More…

Fleet Academy
 

Dragintra offers multiple standardised training programs for fleet managers and drivers. Besides these training programs Dragintra also offers the possiblity to follow customized…
Read More…

Fleet Academy

Het opleidingscentrum voor fleet managers met lange termijn visie

Dragintra Fleet Services : Fleet Academy

Dragintra, Fleet Academy, Starrenhoflaan 44, 2950 Kapellen.

Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit van de markt, wordt het beheren van een wagenpark echter hoe langer hoe belangrijker, en dit zowel op vlak van kostencontrole als voor wat betreft de tevredenheid van uw werknemers.

Ben je al fleetmanager, maar wil je een bredere kijk op de mogelijkheden in de markt, of hebt u recent iemand aangesteld om de vloot te gaan beheren? Ben je pas begonnen, maar wil je op een professionele manier de nodige kennis verwerven om je job optimaal uit te voeren?

Wil je binnen je bedrijf het wagenpark nog professioneler gaan beheren, maar wil je iemand met de nodige bagage om hieraan te beginnen? Dan kun je bij ons terecht voor een totaal pakket aan opleidingen die niet alleen gebaseerd is op de regels van de kunst maar ook op de dagelijkse ervaring van onze consultants!

De volgende cursus Fleet Manager Basics zal plaatsvinden op :

 • Monday 24th of February 2020
 • Monday 2nd of March 2020

Cursusprijs voor de 2 dagen : 995€


Cursus Fleet Manager Basics

Deze opleiding is gericht op beginnende fleetmanagers of fleet operators, maar ook ideaal voor zij die graag hun horizon willen verbreden.

De cursus bestaat uit 2 onderdelen, die ofwel samen maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen gevolgd worden. De eerste dag is meer gefocust op de theoretische achtergrond, terwijl dag 2 de verworven kennis in de praktijk omzet. Voor de iets meer gevorderden, is het ook mogelijk om enkel het praktijkgerichte deel te volgen.

In beide gevallen wordt zeer interactief gewerkt in groepen van maximaal 15 deelnemers. Het is de bedoeling om niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar nuttige tips, weetjes en andere kennis op te steken. De cursus is bovendien opgevat als een train-the-trainer verhaal, waarbij de verworven vaardigheden ook verder intern binnen uw bedrijf kunnen worden doorgegeven.

Fleet Academy

Subscribe to our
Fleet Academy course: "Professional Fleet Management"

 

Digital Brochure

Read and download our Fleet Academy brochure

 
 

DAG 1 – theoretische achtergrond

A. Financiering
 • Kilometervergoeding of firmawagen?
 • Welke financieringsmogelijkheden bestaan er in de markt?
 • Wat zijn de voor-en nadelen van operationele leasing?
 • Hoe zit de leasemarkt in elkaar?
 • Wie zijn de spelers, en waarin verschillen ze van elkaar?
 • Hoe wordt een lease-offerte opgebouwd?
 • Wat zijn de verschillen tussen open en gesloten calculatie?
 • Contractaanpassingen: hoe controleren?

B. Verzekeringen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: wat is gedekt?
 • Omniumverzekering: welke mogelijke alternatieven bestaan?
 • Hoe vertalen naar het wagenreglement?
 • Wanneer doorrekenen aan de bestuurder?
 • Bestuurdersverzekering: waarom?
 • Verzekering toebehoren, accessoires, persoonlijke zaken
 • Rechtsbijstand: waarom? Wat is gedekt?

C. Schadebeheer en pechverhelping
 • Schade-herstellingen: hoe kan je de kosten verlagen?
 • Wat met schade bij inlevering van het voertuig?
 • Wat is de Renta-norm en hoe hiermee omgaan?
 • Smart repair: zinvol of niet?
 • Sensibilisering: hoe kan je het aantal schades terugdringen?
 • Pechverhelping: via welke leverancier?
 • Hoe krijg ik de beste service voor mijn werknemer voor de laagste kostprijs?

D. Brandstof
 • Welke mogelijkheden bestaan er op de markt?
 • Korting versus netwerk
 • Diesel, benzine, electrisch of hybride?

E. Onderhoud, banden, vervangwagen
 • Welke mogelijkheden bestaan op de markt om deze kosten te budgetteren? Wat is het voordeligst?
 • Zijn winterbanden een noodzaak of een bijkomende kost?
 • Vervangwagen als optie: wanneer, en tegen welke kost?

F. Wagenreglement
 • Welke visie willen we uitdragen naar de bestuurders?
 • Welke elementen moeten zeker voorzien worden?
 • Wat gebeurt met de firmawagen bij langdurige afwezigheid?
 • Mobiliteitsbudget of firmawagen? Welke alternatieven kunnen we voorzien?
 • Wagenkeuze: welke mogelijkheden bestaan er? Wat zijn de voor-en nadelen?

DAG 2 – van theorie naar praktijk

A. Fiscaliteit
 • BTW recuperatie
 • Berekening voordeel alle aard en CO2 bijdrage
 • Fiscale aftrekbaarheid
 • Mobiliteitsbudget

B. Communicatie met bestuurders
 • Berekening van het voordeel alle aard
 • Praktijkoefeningen: toelichten van de wagenkeuze en keuzeproces
 • Praktijkvoorbeeld: aanrekening van de vrijstelling
 • Praktijkoefeningen: wat als iemand uit dienst gaat? Hoe slecht nieuws brengen?
 • Hoe een bestaande wagen doorschuiven aan een andere medewerker? Welke elementen kan je als voordeel gebruiken?

C. Onderhandelen met de leasemaatschappij
 • Praktijkoefeningen: hoe kan je verschillende lease-offertes met elkaar vergelijken?
 • Praktijkoefeningen: hoe een betere prijs bedingen?
 • Praktijkoefeningen: bespreking einde-contractschade met bestuurder en met de leasemaatschappij
 • Praktijkoefeningen: bespreking doorbelasting motorschade met bestuurder en met de leasemaatschappij
 • Unbundling of liever alles bij één partij: voor-en nadelen?
 • Hoe kom je tot een win-win met je leasemaatschappij(en) en toch de beste prijs-service verhouding?
 • Single supplier of toch liever competitive bidding?

D. Rapportering
 • Welke zijn de KPI van uw vloot?
 • Welke gegevens hebt u nodig voor een goede management rapportering?
 • Wat mag u verwachten van uw leasemaatschappij en wat niet?
 • Hoe de directie overtuigen met harde cijfers om te investeren in het beheer van uw wagenpark?

Fleet Academy

Schrijf nu in voor onze
Fleet Academy cursus: "Fleet Management Basics"

 
 


 

Praktisch

 
Dragintra Fleet Academy

Starrenhoflaan 44, 2950 Kapellen, BE - België

Your starting point

 
 

Uw deelname annuleren

Meer dan twee weken voor de start

Weet u meer dan twee weken voor de start van de opleiding dat u niet deelneemt? Laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk weten. We kunnen in dat geval:

 • uw inschrijving annuleren;
 • uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum.

Minder dan twee weken voor de start

Weet u minder dan 2 weken voor de start van de opleiding dat u niet deelneemt, dan blijft het volledig bedrag sowieso verschuldigd. Maar u mag altijd een collega in uw plaats sturen om de opleiding te volgen. Dat moet u zelfs niet op voorhand laten weten.

Onvoorziene omstandigheden

Leiden onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen ertoe dat wij de opleiding moeten annuleren, de datum moeten verplaatsen of de locatie moeten wijzigen? Dan laten we dat onmiddellijk weten.

Uw opleiding betalen

U betaalt onze facturen bij ontvangst en in elk geval voor de start van de opleiding. Vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij uw overschrijving. Die vindt u op uw factuur.

Heeft u nog vragen?

Voor bijkomende inlichtingen of vragen neemt u contact op met Mevr. Inge Van Doninck op het nr +32 (0)3 660 0700, of via ons contact formulier: Click here

 
 
© 1999-2020 Dragintra bvba   |   All rights reserved  |   Privacy Policy