Operationeel beheer

Dragintra biedt u door middel van de volgende diensten een tailor made oplossing voor Fleet- & Mobiliteits- management: extern wagenpark- beheer, beheer mobiliteitsbudgetten, CO² reductie programma…
Lees meer…

Inkoop ondersteuning

Dragintra levert door middel van de in eigen huis ontwikkelde Fleet & Proces Scan, een overzicht met gefundeerde en realistische mogelijkheden om processen te verbeteren en kosten te besparen…
Lees meer…

Fleet Pack® software

Dragintra heeft in eigen beheer het softwarepakket Fleet Pack ontwikkeld. Dragintra, het bedrijf met de focus op professionele oplossingen voor Fleet- en Mobiliteitsmanagement…
Lees meer…

Fleet Academy
 

Dragintra biedt verschillende gestandaardiseerde trainingen voor wagenparkbeheerders en berijders. Naast de gestandaardiseerde trainingen biedt Dragintra ook de mogelijkheid om trainingen…
Lees meer…

Inkoopondersteuning

Kostenbesparing is directe winst.

Dragintra levert door middel van de in eigen huis ontwikkelde Fleet&Proces Scan, een overzicht met gefundeerde en realistische mogelijkheden om processen te verbeteren en kosten te besparen.

Daarnaast biedt Dragintra u de mogelijkheid om als externe partij, ondersteuning te bieden bij de controle van externe facturen en geleverde diensten van leveranciers die te maken hebben met uw wagenpark. Immers, u laat de slager toch ook niet zijn eigen vlees keuren?

Fleet&Proces Scan

De resultaten van de Fleet&Proces Scan worden in een eindrapport aan u gepresenteerd met een management summary. Deze zal worden toegelicht in een presentatie op basis van verbeterpunten.

 • Autokeuzebeleid, analyse van de autoregeling en berijderovereenkomst.
 • Inkoopcontracten, zoals bijvoorbeeld auto's, brandstof en accessoires.
 • Leasecontracten worden door ons geanalyseerd op:
  • Componentniveau: bijvoorbeeld financieringsvorm, ROB, administratiekosten en management fee's, verzekeringspremies, ...
  • Contractniveau: voorwaarden en condities, looptijden, kilometers en doorbelastingen.
  • Tarieven: deze worden vergeleken in een benchmark.
 • Processen, op welke wijze is het wagenpark binnen uw organisatie georganiseerd en wie is daar bij betrokken, denkt u daarbij aan de taakverdeling en communicatie.
 • Rapportage, welke is beschikbaar, geeft deze voldoende inzicht, het doel van de rapportage en de frequentie daarvan.

Fleet Insurance Scan

Ongeveer 15% van het leasetarief dat betaald wordt bestaat uit verzekeringspremies. Het is dus essentieel dit goed te managen. Onderzoek van Dragintra wijst uit, dat:

 • Een groot deel van de Fleetowners onvoldoende bekend is met de wijze waarop hun autoverzekeringen geregeld zijn.
 • Er te weinig informatie en kennis aanwezig is om premies en voorwaarden goed te kunnen uitonderhandelen bij de leasemaatschappij en verzekeraars.
 • Veel Fleetowners met verschillende leasemaatschappijen werken die allemaal eigen verzekeringspolissen hebben met verschillende voorwaarden.

De 'Fleet Insurance Scan'. geeft u het inzicht dat nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot de wijze van verzekeren die het beste bij de organisatie past. Zo maken wij een analyse van :

 • Voorwaarden
 • Benchmark premies
 • Premie schade verhoudingen
 • Verzekeringsconstructies
 • Schadesturing

De resultaten van de 'Fleet Insurance Scan' geven u een volledig inzicht in uw betreffende verzekeringspositie. De resultaten worden in een eindrapport aan u gepresenteerd met een management summary. Deze zal worden toegelicht in een presentatie op basis van verbeterpunten.

Wenst u meer uitleg?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.

De voordelen zijn snel zichtbaar in de vorm van:

 • Structurele verlaging van vaste en variabele kosten
 • Optimaliseren van interne en externe processen
 • Juiste afstemming van het dienstenpakket op de behoeftes
 
© 1999-2020 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden  |   Privacybeleid