Operationeel beheer

Dragintra biedt u door middel van de volgende diensten een tailor made oplossing voor Fleet- & Mobiliteits- management: extern wagenpark- beheer, beheer mobiliteitsbudgetten, CO² reductie programma…
Lees meer…

Inkoop ondersteuning

Dragintra levert door middel van de in eigen huis ontwikkelde Fleet & Proces Scan, een overzicht met gefundeerde en realistische mogelijkheden om processen te verbeteren en kosten te besparen…
Lees meer…

Fleet Pack® software

Dragintra heeft in eigen beheer het softwarepakket Fleet Pack ontwikkeld. Dragintra, het bedrijf met de focus op professionele oplossingen voor Fleet- en Mobiliteitsmanagement…
Lees meer…

Fleet Academy
 

Dragintra biedt verschillende gestandaardiseerde trainingen voor wagenparkbeheerders en berijders. Naast de gestandaardiseerde trainingen biedt Dragintra ook de mogelijkheid om trainingen…
Lees meer…

Aangepaste berekening VAA van kracht.

01/05/2012   -   Als gevolg van de programmawet van 29 maart 2012 worden er opnieuw een aantal aanpassingen gemaakt in de berekening van het VAA. Deze wijzigingen worden vanaf 1/5/2012 van kracht en zijn niet retro-actief. Voor de periode tussen 1/1/2012 en 30/4/2012 geldt dus de 'oude' situatie. We zetten de huidige berekeningsvariabelen voor u op een rijtje.

Van het berekende bedrag VAA is 6/7 ten laste van de werknemer en 1/7 ten laste van de werkgever. Het VAA voor de werknemer wordt als volgt berekend:

catalogusprijs x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7


De specificaties zijn:

1. De catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat en voor particulieren

inclusief

 • alle opties en accessoires
 • de waarde van de zgn. optie packs die gratis worden aangeboden
 • de werkelijk betaalde BTW

exclusief

 • kortingen, vermindering en ristorno.2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt degressief toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende catalogusprijs van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. De eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor en 115 g/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per CO2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per CO2 gram tot een minimum van 4%.

Indien bij de geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:

 • 195 g/km voor voertuigen met een dieselmotor
 • 205 g/km voor voertuigen met een ander type motorTer afsluiting nog enkele bepalingen:

 • Het resultaat van het VAA mag voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) nooit minder bedragen dan 1.200,00 EUR per jaar.
 • Wanneer de verkrijger van het voordeel reeds een deel bijdraagt wordt dit afgetrokken van het berekende voordeel zoals hierboven is voorzien.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opties (af fabriek) en accessoires, geplaatst door de dealer maar voor de ingebruikstelling.
 • Het VAA wordt berekend volgens de coëfficient gebruikt aantal dagen / aantal dagen in het jaar, gebeurlijk te herleiden tot een maandbedrag. Derhalve wijzigt het VAA maandelijks.
 • Deze berekening is geldig vanaf 1/5/2012 en wordt niet retro-actief toegepast. De vorige regeling is geldig van 1/1/2012 t.e.m 30/4/2012.
DISCLAIMER
De hierboven beschreven berekeningswijze werd afgeleid van de tekst uit de programmawet van 29 maart 2012 en is louter informatief. De integrale tekst vindt u hier.

 
© 1999-2019 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden  |   Privacybeleid