Operationeel beheer

Dragintra biedt u door middel van de volgende diensten een tailor made oplossing voor Fleet- & Mobiliteits- management: extern wagenpark- beheer, beheer mobiliteitsbudgetten, CO² reductie programma…
Lees meer…

Inkoop ondersteuning

Dragintra levert door middel van de in eigen huis ontwikkelde Fleet & Proces Scan, een overzicht met gefundeerde en realistische mogelijkheden om processen te verbeteren en kosten te besparen…
Lees meer…

Fleet Pack® software

Dragintra heeft in eigen beheer het softwarepakket Fleet Pack ontwikkeld. Dragintra, het bedrijf met de focus op professionele oplossingen voor Fleet- en Mobiliteitsmanagement…
Lees meer…

Fleet Academy
 

Dragintra biedt verschillende gestandaardiseerde trainingen voor wagenparkbeheerders en berijders. Naast de gestandaardiseerde trainingen biedt Dragintra ook de mogelijkheid om trainingen…
Lees meer…

Viapass, de intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens, in aantocht

15/03/2016   -   Het project Viapass, de intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens, zal vanaf 1 april 2016 verplicht worden voor alle voertuigen met een MTM groter dan 3,5 ton. Het idee achter de kilometerheffing is dat zware voertuigen naast slijtage en schade aan de weginfrastructuur ook meer vervuiling en geluidshinder veroorzaken. De 3 Gewesten willen dat de infrastructuurkosten en milieueffecten evenredig worden doorgerekend aan de gebruikers van de wegen. Met deze maatregel wil men enkel het gebruik van de zware voertuigen belasten en niet het in bezit ervan. Momenteel geldt enkel een kilometerheffing voor vrachtwagens. In de toekomst zou dit uitgebreid worden naar andere voertuigen.

Alle voertuigen bestemd voor goederenvervoer met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton worden onderworpen aan deze kilometerheffing. Voertuigen die hieraan voldoen moeten vanaf 1 april 2016 een On Board Unit (OBU) hebben. Het betreft een toestel dat het aantal kilometer gereden op Belgische wegen registreert en vervolgens deze informatie doorstuurt naar het facturatiecentrum voor verwerking.

De vastgelegde tarieven, die de jaarlijkse verkeersbelasting zullen vervangen, zijn gebaseerd op 3 parameters: de MTM, de Euro-emissie en het type (tol)weg. Indien het om een trekkend voertuig gaat van meer dan 3,5 MTM, moet de maximale MTM inclusief sleep ingebracht worden. De Euro-emissie is de norm die de mate van milieuvervuiling van de uitstoot bepaalt. Voor het type tol variëren de tarieven van 0,074€ tot 0,292€ per km. Verdere informatie hierover staat op de website van Viapass (www.viapass.be).

De On Board Unit kan op 2 manieren verkregen worden bij de firma Satellic; online, via hun website (www.satellic.be) of via verschillende verdeelpunten in België. De On Board Unit is gratis, maar vergt wel een waarborg van 135€. Er zijn verder geen installatiekosten aan verbonden, de richtlijnen die in de handleiding staan zijn eenvoudig en laten toe om de installatie zelf uit te voeren.

De overheid stelde ook enkele categorieën van voertuigen vrij die niet aan de kilometerheffing worden onderworpen. Zo zijn voertuigen die gebruikt worden door defensie, burgerbescherming, brandweer en medische urgentie diensten vrijgesteld evenals tractors en specifieke voertuigen die enkel gebruikt worden voor land-, tuin en bosbouw en visteelt. Eigenaars van een voertuig dat is vrijgesteld, moeten een aanvraag doen voor deze vrijstelling in het gewest waar het voertuig is ingeschreven. De aanvraag bestaat in het invullen van een formulier en 2 foto’s, waarvan 1 met het vooraanzicht van het voertuig en 1 met het zijaanzicht. Meer informatie staat op de websites van de gewesten.

 
© 1999-2019 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden  |   Privacybeleid