Operationeel beheer

Dragintra biedt u door middel van de volgende diensten een tailor made oplossing voor Fleet- & Mobiliteits- management: extern wagenpark- beheer, beheer mobiliteitsbudgetten, CO² reductie programma…
Lees meer…

Inkoop ondersteuning

Dragintra levert door middel van de in eigen huis ontwikkelde Fleet & Proces Scan, een overzicht met gefundeerde en realistische mogelijkheden om processen te verbeteren en kosten te besparen…
Lees meer…

Fleet Pack® software

Dragintra heeft in eigen beheer het softwarepakket Fleet Pack ontwikkeld. Dragintra, het bedrijf met de focus op professionele oplossingen voor Fleet- en Mobiliteitsmanagement…
Lees meer…

Fleet Academy
 

Dragintra biedt verschillende gestandaardiseerde trainingen voor wagenparkbeheerders en berijders. Naast de gestandaardiseerde trainingen biedt Dragintra ook de mogelijkheid om trainingen…
Lees meer…

Crit’air luchtkwaliteitscertificaat

25/05/2017   -   Crit’air luchtkwaliteitscertificaat

Wat is een luchtkwaliteitscertificaat?

Het certificaat is een ronde sticker die op een prominente positie op uw voertuig moet worden weergegeven. Het is een beveiligd document. Er zijn 6 verschillende types certificaten. Elk certificaat komt overeen met een voertuigklasse die is gedefinieerd volgens de emissies van luchtverontreinigende stoffen. Oudere voertuigen die onder strengere emissienormen vallen, komen niet in aanmerking voor een certificaat.


In welke situaties moet mijn voertuig een luchtkwaliteitscertificaat hebben?

Voor in aanmerking komende voertuigen is het luchtkwaliteitscertificaat verplicht voor:

 • Rijden en parkeren in beperkte verkeerszones (Franse lage emissiezones) die door de autoriteiten zijn aangewezen, zoals de ringweg van Parijs
 • Rijden in geval van toegangsregulering indien een preventie-noodregeling tijdens de vervuilingstijdschriften is uitgevoerd. Dit kan het geval zijn in de Métropole de Grenoble, in Lyon-Villeurbanne en de Ile-de-France intra A86


Deze regeling geldt voor alle wegvoertuigen, met inbegrip van auto's, zware vrachtwagens, bussen, bussen, tweewielige voertuigen, bedrijfsvoertuigen, enz., behalve landbouw- en bouwmachines. Een luchtkwaliteitscertificaat moet ook worden aangebracht op voertuigen die toegang hebben tot de gelimiteerde verkeerszones (Franse lage emissiezone) en tijdens toegangsregulaties die als gevolg van noodregelingen worden uitgevoerd.

Hoe lang is mijn luchtkwaliteitscertificaat geldig?

Een voertuig behoudt dezelfde classificatie gedurende zijn hele levensduur. Eenmaal verkregen, is het certificaat geldig zolang het leesbaar blijft. De inkt en materialen die gebruikt worden voor het certificaat zijn gekozen om zo lang mogelijk te houden.

Hoe kan ik de voertuig classificatie bepalen?

Certificaten zijn gebaseerd op de EURO-normen. Europese normen stellen de emissiegrenswaarden vast voor nieuwe verkochte voertuigen. Deze normen worden gestaag versterkt. In het certificaat wordt geen rekening gehouden met broeikasgasemissies die globaal (niet lokaal) zijn vastgelegd en geen directe invloed op de gezondheid hebben. Deze problemen worden elders aangepakt. Bekijk de classificatie tabellen van de voertuig (alleen beschikbaar in het Frans): https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf

De classificatie van uw voertuig bepalen (enkel beschikbaar in het Engels of het frans):

https://www.certificat-air.gouv.fr/en/simulation
https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/simulation

Is de classificatie landelijk identiek?

Ja, de classificatie is landelijk identiek. Op basis daarvan kan elke plaatselijke overheid, afhankelijk van de lokale situatie, besluiten om stimulansen of beperkingen uit te voeren en de betrokken voertuigen te definiëren. Verkeersborden worden opgesteld zodat de regeling voor alle gebruikers duidelijk is.

Wat zijn de straffen voor de overtreders?

De volgende overtredingen kunnen bestraft worden:

 • Gebruik van een frauduleus certificaat
 • Gebruik van een onleesbaar certificaat of een certificaat dat niet zichtbaar is aangebracht
 • Niet in acht nemen van verkeersbeperkingen in gereglementeerde verkeerszones of tijdens gedifferentieerde verkeersperiodes (vervuilingstijden)
 • Voor in aanmerking komende voertuigen; parkeren in een permanent beperkte verkeerszone zonder een luchtkwaliteitscertificaat

De sancties en bedragen zijn vermeld in artikelen R318-2 en R411-19-1 van de Franse snelwegcode. Het niet voldoen aan verkeersbeperkingen in een gereglementeerd verkeersgebied is onderworpen aan een boete van klasse 3 voor lichte voertuigen (€ 68 enkelboete) en een boete van klasse 4 voor zware vrachtwagens (€ 135 enkelboete).

Niet-naleving van de gedifferentieerde verkeersregels die door prefecten worden geïmplementeerd tijdens de vervuilingstijdvakken is onderworpen aan een boete voor niet-naleving van een prefectoraal decreet. De boetes voor het niet hebben van een certificaat worden initieel niet uitgeschreven om de gebruikers tijd te geven om er een te verkrijgen.

Hoeveel kost een certificaat? Wat dekt deze prijs?

De prijs van het certificaat dekt alleen de kosten van de dienst die het uitreikt, namelijk de dienstontwikkeling, het onderhoud en de werkzaamheden, alsmede de kosten voor het ontwikkelen, produceren, leveren en bijhouden van certificaataanvragen. De kost bedraagt € 3,70 plus porto. De prijs voor het afgeven van het luchtkwaliteitscertificaat is vastgesteld bij verordening van 29 juni 2016. Wees voorzichtig: frauduleuze websites (niet aangesloten bij het ministerie van ecologie en duurzame ontwikkeling) bieden het Crit'Air-label tegen veel hogere prijzen.

Is een luchtkwaliteitscertificaat verplicht?

Voor in aanmerking komende voertuigen is het luchtkwaliteitscertificaat verplicht voor:

 • Rijden in gereglementeerde verkeerszones (Franse lage emissiezones) aangewezen door de autoriteiten, zoals binnen de ringweg van Parijs
 • Rijden in geval van toegangsregulering als er een noodregeling is ingevoerd tijdens momenten van luchtverontreiniging.

Het certificaat geeft u ook bepaalde voordelen die door de lokale overheden zijn opgesteld. Een luchtkwaliteitscertificaat moet ook worden aangebracht voor voertuigen en gebruikers die vrijgesteld zijn in een gereglementeerde verkeerszone (Franse lage emissieruimte) en toegangsregulering die tijdens een noodregeling wordt uitgevoerd.

Voor welke voertuigen is het luchtkwaliteitscertificaat bedoeld?

Het is bedoeld voor alle wegvoertuigen, inclusief auto's, vrachtwagens, bussen, tweewielige voertuigen, bedrijfsvoertuigen, enz. Het certificaat is niet nodig voor landbouw- en bouwmachines.

Ik heb een handicap: moet ik een luchtkwaliteitscertificaat hebben?

Ja, een luchtkwaliteitscertificaat moet in alle toepassingsgebieden worden aangebracht, zelfs bij voertuigen met een parkeerkaart van een gehandicapte persoon. Echter, mensen met een handicap worden niet beïnvloed door verkeersbeperkingen. Ik bestuur een voertuig met een langlopende huurovereenkomst - wie moet het certificaat betalen? De verordening heeft geen betrekking op de verantwoordelijkheid voor de aankoop, die wordt bepaald door de verhuurder-relatie. Als een boete wordt uitgeschreven, wordt deze aan de bestuurder van het voertuig gericht.

Uw certificaat aanvragen: voertuigen die in het buitenland zijn geregistreerd

U kunt uw certificaat aanvragen (€ 3,70 + frankering) op

https://www.certificat-air.gouv.fr/en/demande-ext/cgu (EN)
https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande-ext/cgu (FR)

Wat zal ik ontvangen? Hoelang zal het duren?

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u:

 • Een bevestigingsemail (binnen 4 uur)
 • Een elektronische factuur per email (binnen ongeveer 24 uur)
 • Een luchtkwaliteitscertificaat per post (binnen ongeveer 10 dagen)

Wanneer u uw factuur ontvangt, kunt u uw bestelling volgen door te klikken op:

https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/suivi (FR)
https://www.certificat-air.gouv.fr/en/suivi (EN)

De factuur bevat een voorbeeldfoto van het luchtkwaliteitscertificaat dat u ontvangt. NB: deze factuur mag niet worden verward met de automatische incasso machtiging (die geen afbeelding bevat van het luchtkwaliteitscertificaat maar wel de transactieverwijzing aangeeft). De automatische incasso machtiging betekent niet dat uw bestelling is voltooid. Uw account wordt niet gedebiteerd als u uw bestelling niet bevestigt of als het werd geannuleerd (bijvoorbeeld nadat u een invoerfout hebt gemaakt).

Ik wacht op mijn certificaat: hoe kan ik de bestelling volgen?

Uw certificaat wordt normaal gezien binnen 10 dagen na uw aanvraag afgeleverd. U kunt de bestelling van uw certificaat volgen door te klikken op

https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/suivi (FR)
https://www.certificat-air.gouv.fr/en/suivi (EN)

Op welk adres zal mijn certificaat worden afgeleverd?

Het certificaat (en) dat u heeft besteld, wordt verzonden naar het adres dat u heeft ingevuld.

Ik heb geen bevestigingsemail van mijn bestelling ontvangen

Na elke bestelling ontvangt u een bevestigingsemail van noreply@certificat-air.gouv.fr. U zou deze email binnen een dag moeten ontvangen. Als u 48 uur na uw bestelling nog geen bevestiging heeft ontvangen (controleer uw spam), betekent dit dat uw bestelling niet werd geregistreerd en dat uw betaling werd geannuleerd. U dient dan een nieuwe bestelling te plaatsen.

Ik heb een email met orderbevestiging ontvangen maar heb sindsdien niets meer gehoord

Uw aanvraag werd geregistreerd en wordt binnen de drie dagen verwerkt. Gedurende deze tijd ontvangt u een factuur of informatie over eventuele problemen (bijv. Invoerfout). Controleer of dit bericht, verstuurd door noreply@certificat-air.fr, in uw spam folder staat. Als u geen antwoord hebt ontvangen binnen de bovengenoemde tijden, neem dan contact met ons op via

https://certificat-air.gouv.fr/en/contact/formulaire (EN)
https://certificat-air.gouv.fr/fr/contact/formulaire (FR)

Ik heb een factuur ontvangen maar geen certificaat

U kunt de voortgang van uw certificaataanvraag bijhouden op

https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/suivi (FR)
https://www.certificat-air.gouv.fr/en/suivi (EN)

De online tracking zegt: "Certificaat meer dan 15 dagen geleden verzonden"

We hebben een specifieke procedure om deze situatie aan te pakken. Neem alstublieft contact op met ons team via

https://certificat-air.gouv.fr/en/contact/formulaire (EN)
https://certificat-air.gouv.fr/fr/contact/formulaire (FR)

De online tracking zegt "in productie gedurende meer dan 10 dagen"

De verwerking van uw aanvraag is vertraagd. Gelieve ons excuses te aanvaarden voor eventuele ongemakken. Bij afwachting van uw certificaat ontvangt u uw orderfactuur per e-mail door noreply@certificat-air.fr. U kunt hier contact opnemen met onze teams: https://certificat-air.gouv.fr/en/contact/formulaire

Waar moet mijn luchtkwaliteitscertificaat worden aangebracht?

Het luchtkwaliteitscertificaat moet aan de voorkant van het voertuig bevestigd worden, zodat het van buitenaf kan worden gelezen. Meer specifiek:

 • voor auto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware vrachtwagens, bussen, busjes; het certificaat dient bevestigd te worden aan de binnenkant van het voertuig, zichtbaar van buiten, aan de rechteronderkant van de voorruit;
 • voor motorvoertuigen met twee wielen, driewielers en vierwielers, dient het certificaat aangebracht te worden op eender welk oppervlak aan de voorzijde van het vlakke oppervlak dat door de vork gevormd wordt.

Instructies voor het aanbrengen van uw certificaat zijn beschikbaar op:

https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/aide-certificat (FR)
https://www.certificat-air.gouv.fr/en/aide-certificat (EN)

Ik heb mijn luchtkwaliteitscertificaat verloren, het is beschadigd of mijn ruit is gebroken

In overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden die u heeft geaccepteerd, kan uw luchtkwaliteitscertificaat niet worden terugbetaald of heruitgegeven, omdat de schade niet onze verantwoordelijkheid is. Gelieve een nieuw certificaat aan te vragen.

Ik heb per ongeluk meerdere luchtkwaliteitscertificaten voor hetzelfde voertuig besteld

In overeenstemming met de algemene gebruiksomstandigheden die u heeft geaccepteerd bij het plaatsen van uw bestelling, is het niet mogelijk om een certificaat te vergoeden of om te wisselen.

 
© 1999-2019 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden  |   Privacybeleid