Bereken uw voordeel alle aard voor bedrijfswagens


*    
Brandstof *      
*    gr/km
    (dd/mm/yyyy)
 

  Fiscaal voordeel  
0 € / jaar 0 € / maand
(gemiddelde)


Januari :  € Juli :  €
Februari :  € Augustus :  €
Maart :  € September :  €
April :  € Oktober :  €
Mei :  € November :  €
Juni :  € December :  €

Wijzigingen 2021
De referentieuitstoot voor dieselwagens daalt van 91gr/km naar 84gr/km en voor wagens op benzine of gas van 111gr/km naar 102gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.370 EUR per jaar.

Wijzigingen 2020
De referentieuitstoot voor dieselwagens stijgt van 88gr/km naar 91gr/km en voor wagens op benzine of gas van 107gr/km naar 111gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.360 EUR per jaar.

Van het berekende bedrag VAA is 6/7 ten laste van de werknemer en 1/7 ten laste van de werkgever. Het VAA voor de werknemer wordt als volgt berekend:

cataloguswaarde x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7


De specificaties zijn:

1. De cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat en voor particulieren

inclusief

  • de catalogusprijs
  • alle opties en accessoires
  • de waarde van de zgn. optie packs die gratis worden aangeboden
  • de werkelijk betaalde BTW (voor tweedehands voertuigen: de BTW zoals op het aankoopfactuur staat)

exclusief

  • kortingen, vermindering en ristorno.2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt degressief toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende cataloguswaarde van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. De eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 91 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 110 gr/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per CO2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per CO2 gram tot een minimum van 4%.

Indien er geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:

  • 195 g/km voor voertuigen met een dieselmotor
  • 205 g/km voor voertuigen met een ander type motorTer afsluiting nog enkele bepalingen:

  • Wanneer de verkrijger van het voordeel reeds een deel bijdraagt wordt dit afgetrokken van het berekende voordeel zoals hierboven is voorzien.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opties (af fabriek) en accessoires, geplaatst door de dealer maar voor de ingebruikstelling.
  • Het VAA wordt berekend volgens de coëfficient gebruikt aantal dagen / aantal dagen in het jaar, gebeurlijk te herleiden tot een maandbedrag. Derhalve wijzigt het VAA maandelijks.
DISCLAIMER
Aan de berekeningen en de hierboven beschreven berekeningswijze, afgeleid van de tekst uit de programmawet van 29 maart 2012, kunnen geen rechten ontleend worden. De integrale tekst van de programmawet vindt u hier.

 
© 1999-2021 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden